Colofon

Informatie volgens § 5 Duitse Telemediawet (TMG)

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
40764 Langenfeld
Duitsland

Commercieel register: HRA 16336
Registratie rechtbank: Amtsgericht Düsseldorf

Gepresenteerd door:
Kuntze GmbH
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
40764 Langenfeld
Duitsland

Dat wordt vertegenwoordigd door:
Oliver Kuntze

Commercieel register: HRB 46539
Inschrijvingsgerecht: Amtsgericht Düsseldorf

Contact

Telefoon:   +49 2173 998869-0
Telefax:   +49 2173 998869-9
E-mail:   meterex@meterex.com

VAT-ID

Belastingidentificatienummer voor de verkoop volgens artikel 27a van de Wet op de omzetbelasting:
DE 120962145

Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Naam en statutaire zetel van de verzekeraar:
Zurich Insurance plc
Niederlassung für Deutschland
53287 Bonn
Duitsland

Scope of insurance:
Worldwide met uitzondering van USA/Canada

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mail adres is hierboven te vinden in de site notice.

Discussiebeslechting voor een consumentenarbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Betrouwbaarheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens § 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens § 8 tot 10 van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn dienstverleners echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te controleren of om te zoeken naar bewijzen die duiden op illegale activiteiten.

Wettelijke verplichtingen tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van het gebruik van informatie blijven onbetwistbaar. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment dat men op de hoogte is van een specifieke wetsovertreding. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat wij hiervan kennis krijgen.

Betrouwbaarheid voor links

Onze aanbieding bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites, daarom kunnen wij geen garantie geven voor deze inhoud. Aanbieders of beheerders van gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gelinkte websites waren ten tijde van het plaatsen van de link gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd op het moment van de link niet herkend. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites kan niet worden opgelegd zonder dat er redelijke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een wetsovertreding. Illegale links worden onmiddellijk verwijderd op het moment dat we er kennis van nemen.

Copyright

Inhoudsopgaven en compilaties die door de providers op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en het gebruik van elke vorm van gebruik buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht is een schriftelijke toestemming van de auteur of de opdrachtgever vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik.
Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de auteur is verboden.

Het auteursrecht van derden wordt gerespecteerd zolang de inhoud van deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Indien u echter inbreuken op het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com