Trójk¹t w rozmiarze L2

Trójk¹t w  rozmiarze
Trójk¹t w  rozmiarze

detale Trójk¹t w rozmiarze L2

nadruk cyfrowynadruk tamponowy
Długość 14cm
Skalowanie cm
Waga 16g
Opcje wykończenia 35mm x 30mm
Miejsce na nadruk 40mm x 20mm
Wymiary 160mm x 112mm

opis:
Trójk¹t w rozmiarze 160 x 112mm z nadrukowan¹ czarna skal¹ oraz punktami podnosz¹cymi pod spodem. £uk w standardowych kolorach ¿ó³tym. Nadruk reklamowy mo¿³iwy pomiêdzy liniami cenruj¹cymi.

>Dla minimum 500 sztuk mo¿liwe wykonanie z ³ukiem w dowolnym kolorze PMS oraz bez kosztów przygotowania.

ID: 12000200

Zapytanie cenowe

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com