L2120 • L2130

linijka plastikowa

detale linijka plastikowa L2120

nadruk cyfrowynadruk tamponowy
Długość 20cm
Skalowanie cm
Waga 23g
Opcje wykończenia pad printing: 200mm x 12mm
Digital imprint: all over
Miejsce na nadruk 200mm x 12mm
all over

opis:
Stabilna bia³a linijka plastikowa gruboœci 2mm. Na dwóch stronach nadrukowane s¹ po 2 skale, wybrane wg. ¿yczenia zgodnie z za³¹czon¹ tabelk¹.
Ze wzglêdu na ró¿ne skale przeliczeniowe, linijka przeznaczona szczególnie dla architektów, budowniczych maszyn czy in¿ynierów. Dziêki mo¿liwoœci nadruku cyfrowego, produkt oferuje du¿¹ powierzchnie nadruku.
Mo¿liwe s¹ nadruki fotografii.

ID: 12212000

Zapytanie cenowe

detale linijka plastikowa L2130

nadruk cyfrowynadruk tamponowy
Długość 30cm
Skalowanie cm
Waga 31g
Opcje wykończenia pad printing: 300mm x 12mm
Digital imprint: all over
Miejsce na nadruk 300mm x 12mm
all over

opis:
Stabilna bia³a linijka plastikowa gruboœci 2mm. Na dwóch stronach nadrukowane s¹ po 2 skale, wybrane wg. ¿yczenia zgodnie z za³¹czon¹ tabelk¹.
Ze wzglêdu na ró¿ne skale przeliczeniowe, linijka przeznaczona szczególnie dla architektów, budowniczych maszyn czy in¿ynierów. Dziêki mo¿liwoœci nadruku cyfrowego, produkt oferuje du¿¹ powierzchnie nadruku.
Mo¿liwe s¹ nadruki fotografii.

ID: 12213000

Zapytanie cenowe

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com