craftmeter M31

craftmeter
craftmeter craftmeter craftmeter

detale craftmeter M31

nadruk tamponowyEC klasa dokładności III
Długość 1m
Skalowanie cm
Grubość linijki 2,5mm
Waga 48g
Opcje wykończenia pad printing: 80mm x 18mm
Digital imprint: all olver
Miejsce na nadruk 80mm x 18mm
all over

opis:
Craftmeter 1m sk³adaj¹cy siê z plastikowych czêœci z nadrukowan¹ wg³êbnie 2 kolorow¹ skal¹ , po³¹czonych nierdzewnymi nitami .Wbudowany na koñcu magnes neodymowy posiada si³ê trzymania max 500g . Pozwala to odzyskiwaæ œruby, gwoŸdzie, klucze itp. zgubione za szafami czy grzejnikami.

Trwa³oœæ magnesu - 5 lat gwarancji

ID: 13003100

Zapytanie cenowe

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com