Leo 610

Leo

detale Leo 610

Emblematy 3Dnadruk cyfrowynadruk tamponowyEC klasa dokładności II (możliwość kalibracji)
Długość 3m
Szerokość taśmy 13mm
Materiał taśmy Stahlband
Skalowanie cm
Waga 100g
Opcje wykończenia pad printing: Ø 40mm
Digital imprint: all over the disk
3D-Doming: all over the disk
Taśma pokryta nylonem
  • najwyższa odporność na ścieranie
  • najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne
  • zwiększona stabilność taśmy

opis:
Interesuj¹ca taœma miernicza w obudowie okr¹g³ej z p³aska podstaw¹. Du¿a iloœæ miejsca do nadruku reklamowego na obu stronach na czarnym lub srebrnym dysku.
Wygodne u¿ytkowanie z funkcj¹ automatycznego systemu stop. Stalowa taœma zatrzymuje siê w ka¿dym punkcie bez koniecznoœci u¿ywania przycisku.
Naciœniêcie przycisku powoduje g³adkie wsuniêcie siê taœmy do obudowy.

Zapytanie cenowe

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com