Oswiadczenie o ochronie prywatnosci

1. Przegląd ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Następujące informacje umożliwią Państwu łatwą nawigację, co stanie się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony. Termin “ dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które umieściliśmy pod tą kopią.

Zapis danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie (np. “controller”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje wymagane przez Law” na tej stronie.

Jak zapisujemy twoje dane?

Zbieramy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam Państwa danych. Mogą to być np. informacje, które wpisujesz do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapisanie podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa, jeśli chodzi o informacje?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Ponadto mają Państwo prawo do zarejestrowania skargi do właściwego organu nadzorującego.

Prosimy o kontakt w każdej chwili pod adresem ujawnionym w sekcji “Informacje wymagane przez Law” na tej stronie internetowej, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia dostarczone przez strony trzecie

Możliwe jest, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas wizyty na tej stronie. Analizy takie wykonywane są przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być m.in. adresy IP, żądania kontaktu, metadane i komunikacja, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Za każdym razem, gdy będziesz korzystać z tej strony, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Przekazujemy niniejszym, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej “ controller” w RODO)

Kontroler przetwarzania danych na tej stronie to:

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
40764 Langenfeld
Niemcy

Phone: +49 2173 998869-0
E-mail: meterex@meterex.com

Kontroler danych jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Znaczenie inspektora ochrony danych jako osoby upoważnionej przez prawo

Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Sascha Altmeyer
Thomasstr. 15
40789 Monheim
Niemcy

Phone: +49 2173 9988694
E-mail: grafik@meterex.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Duży zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również w każdej chwili odwołać każdą udzieloną nam wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które nastąpiło przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

W ZDARZENIU, KTÓRE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE SZTUKI SZTUKI. 6 SECT. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ TWORZENIA PROFILI W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH ON DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONYWUJĄCĄ OCHRONĘ GODNĄ PODSTAWY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRA PRZEWAŻY NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST ROSZCZENIE, WYKONANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 1 LIT. B). 21 SECT. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE są PRZETWARZANE W ZAMÓWIENIU DO ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE REKLAMACJI BEZPOŚREDNIEJ, Masz PRAWO DO JAKIEGOKOLWIEK CZASU PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAINTERESOWANYCH DO CELÓW TAKIEJ REKLAMACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI UŻYTKOWNIK CELUJE, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ DALSZE ZASTOSOWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (CEL ZGODNY z ART. 21 SEKCJA 2 RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi do właściwej agencji nadzorującej

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do zarejestrowania skargi w agencji nadzorującej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi jest skuteczne niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, aby wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym, maszynowo czytelnym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi danych, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

SSL i/lub TLS encryption

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które składają Państwo do nas jako operator strony internetowej, strona ta korzysta z protokołu SSL lub programu szyfrującego TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki.

Jeżeli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i eliminowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych, mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych. W przypadku pytań na ten temat lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w każdej chwili na adres podany w sekcji “Informacje wymagane przez Law.”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez Law.” Prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebowali trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie, gdy to dochodzenie jest w toku, masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia praw, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie nawzajem. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, wymienionych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych e-maili

Zgłaszamy niniejszym sprzeciw wobec wykorzystywania informacji kontaktowych publikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji “ informacjami wymaganymi przez prawo ” do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których nie zażądaliśmy wyraźnie. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie

Cookies

Nasze witryny i strony internetowe używają tego, co branża nazywa “cookies.” Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji), albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (stałe pliki cookie). Cookies sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do momentu ich aktywnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie osób trzecich są przechowywane na urządzeniu użytkownika po wejściu na naszą stronę (cookie osób trzecich). Pliki te umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Cookies mają różne funkcje. Wiele cookies jest technicznie istotnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku cookies (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlania filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców zachowań użytkowników lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Cookies, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane cookies) lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz korzystać (cookies funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. cookies, które dają wymierny wgląd w odbiorców Internetu), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora&rsquo. W przypadku wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby użytkownik był informowany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalał na ich akceptację tylko w szczególnych przypadkach. Użytkownik może również wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania plików cookie w celu ich automatycznego usunięcia po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie osób trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, powiadomimy o tym osobno w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, jeśli ma to zastosowanie, poprosimy o zgodę.

PochodzenieNazwa książkowaWygasa wCo to jest?
Google Analytics
Więcej informacji (angielski)
_ga 2 lata Używa się do odróżnienia użytkowników.
_gid 24 godziny Używa się do odróżnienia użytkowników.
_gat 1 minuta Używa się do dławienia prędkości żądania.
Serwer internetowy PHPSESSID Sesja przeglądarki Automatycznie ustawiany podczas odwiedzania dowolnych stron działających na platformie PHP - niezbędny do działania stron internetowych wykorzystujących PHP

Pliki logów serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które są automatycznie przekazywane do nas przez przeglądarkę. Informacje te obejmują: adres IP używany (anonimowy),

 • Użyty adres IP (anonimowy),   
 • Data i godzina zgłoszenia,
 • Nazwa pliku,
 • używany protokół HTTP,
 • Status dostępu (przeniesiony plik, plik nie znaleziony, itp.),
 • ilość przesłanych danych,
 • Strona, z której zażądano pliku,
 • typ używanej przeglądarki i
 • Użyty system operacyjny

 

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 sekcja 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przedstawieniu bezbłędnym technicznie i optymalizacji strony internetowej operatora&rsquo. W tym celu należy rejestrować pliki logów serwera.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Te dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane te są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym przeprowadzeniu przedłożonych nam zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, w którym poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub cel przechowywania (np. po wypełnieniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Masz możliwość zarejestrowania się na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, na którą się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy w momencie rejestracji, muszą być wprowadzone w całości. W przeciwnym razie odrzucamy rejestrację.

W celu powiadomienia Państwa o istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

Przetwarzamy dane wprowadzone podczas procesu rejestracji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na tej stronie. Następnie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania.

5. Narzędzia do analizy i reklamy

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics używa tak zwanych cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy oparte jest na Art. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora&rsquo. W przypadku, gdy wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. 6. 1 lit. a RODO; umowa może być w każdej chwili odwołana.

IP anonimizacja

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na jeden z serwerów Google&rsquo w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej w celu generowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w połączeniu z Google Analytics z Państwa przeglądarki nie może być łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google&rsquo.

Wtyczka do przeglądarki

Masz możliwość uniemożliwienia archiwizacji plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Musimy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Ponadto mają Państwo możliwość uniemożliwienia rejestracji danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (łącznie z adresem IP) przez Google, jak również przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestracji danych

Masz możliwość uniemożliwienia zapisu Twoich danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie, który uniemożliwi zapisywanie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Google Analytics dezaktywacja.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych Google&rsquo na stronie internetowej: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zakontraktuj przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z Google i w pełni realizujemy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych osobowych podczas korzystania z Google Analytics.

Okres dojrzewania

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Androida) będą anonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy kliknąć poniższy link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Handel elektroniczny i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub czynności przedkontraktowych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania za nie rachunków.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych mandatów zatrzymania danych.

7. Status i aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej może okazać się konieczne dokonanie przeglądu i zmiany niniejszej polityki prywatności. Dlatego też zalecamy okresowe zapoznawanie się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, aby upewnić się, że są Państwo świadomi sposobu, w jaki zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można zobaczyć w każdej chwili tutaj.

Karl Kuntze (GmbH & Co.)
Industriegebiet Ost
Poensgenstr. 17
D-40764 Langenfeld

Telefon: +49 (0) 2173 - 99 88 69-0
Telefax: +49 (0) 2173 - 99 88 69-9
E-Mail: meterex@meterex.com
Internet: www.meterex.com